Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Hviezdoslavov Kubín 1. - 4. ročník

Poézia:  1. neudelené

             2. Dominika Cinková 2.B, Tomáš Andi 4. A

             3. Bianka Bojanovská 3.A

Próza:  1. Dorota Martinkovičová 2.A

            2. Eliška Štrbová 3.A

           3. Neudelené