Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Duchovná obnova deviatakov

Posledný septembrový piatok sme sa v rámci duchovnej obnovy žiakov spolu s triednymi učiteľkami a pánom kaplánom vybrali do neďalekej pútnickej obce Domaniža.

Ráno nám pán kaplán v kostole porozprával o dôležitých odkazoch encykliky pápeža Františka „Laudato Si“ (Chválim Ťa, Pane), kde apeluje na starostlivosť o životné prostredie a environmentálnu spravodlivosť. Pán kaplán sa snažil uviesť príklady ako by sme my, v našej pozícii, mohli pomôcť životnému prostrediu a nášmu bezprostrednému okoliu.

V Domaniži sme navštívili Kostol sv. Mikuláša, vypočuli si prednášku o histórii kostola a taktiež príbeh Juraja Vrtlíka, kňaza, správcu farnosti, ktorý bol smrteľne zranený Jánošíkovou družinou, keď sa vracal z pastoračnej služby z Rajeckej Lesnej do Domaniže.

Po prednáške sme šli do podzemia kostola, kde je uložená rakva s jeho ostatkami, ktoré sú napriek mnohým rokom stále zachované.

Potom sme pokračovali informáciami od farníčky, pani Dratnalovej, o histórii pútí v obci a zapisovaní členov do spoločenstva Škapuliara. Rozlúčila sa s nami pozvaním k modlitbe posvätného ruženca a darovala nám desiatok, ktorý vyrába spolu s tamojšími ochotnými  veriacimi.

Potom nás náš „sprievodca“, výpomocný duchovný tejto farnosti, Marek Mucha, privítal na fare, kde sa stretávajú rôzne spoločenstvá. Mohli sme sa občerstviť, zahrať si kalčeto a podozvedať sa čo-to zo života farnosti i Domaniže ako takej.

Záver našej duchovnej obnovy nám pán kaplán osladil. Nie, nič nám „nevyviedol“, kúpil nám nanuky. J

Sme radi, že sme mohli bližšie spoznať toto pútnické miesto a dozvedieť sa viac o škapuliari.

 

Deviataci

 

 

FOTOGALÉRIA