Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Podpora zručností pre život

V našej škole  vidíme veľký potenciál v podpore rozvoja emocionálneho a sociálneho učenia sa detí už v mladšom školskom veku. Zapojili sme sa preto do programu Kamaráti Jabĺčka (zastrešeného organizáciou Partnership for Children), ktorý je určený pre deti vo veku 8 až 10 rokov.

Vyškolený pedagóg počas celého školského roka pravidelne pracuje so skupinou detí, pričom podporuje ich emocionálnu pohodu a pomáha im rozvíjať zručnosti potrebné pre zvládanie ťažkých pocitov a situácii. Hodiny nie sú súťaživé, dôraz sa kladie na spoluprácu, zdieľanie nápadov a vzájomnú pomoc. Viac o projekte sa dozviete tu https://www.zippy.sk/kamarati-jablcka/