• Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

   • 27.08.2020 14:45
   • Nástup všetkých žiakov na vzdelávanie je povinný.

    Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 podľa nasledujúceho harmonogramu a hygienicko-epidemiologických podmienok:

   • Školský rok začína slávnostnou sv. omšou o 8:00 hod. v Kostole sv. Ladislava v Rajci.

    Žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi prichádzajú priamo do kostola na lavičky pred oltárom.

    Žiaci ostatných ročníkov sa povinne stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred budovou školy o 7.45 hod. a odovzdajú im Vyhlásenie zákonného zástupcu a Zdravotný dotazník dieťaťa. Do kostola prichádzajú len v sprievode triedneho učiteľa.

    Dokumenty sa nachádzajú pod týmto oznamom, príp. sa už vytlačené nachádzajú vo vestibule školy.

    Po skončení sv. omše odídu do školy so svojimi triednymi učiteľmi len žiaci 1. a 5. ročníka.

    Ostatní žiaci dostanú informácie od triednych učiteľov po sv. omši (ako zvyčajne).

    Na základe nariadenia MŠVVaŠ je do budovy školy zakázané vstupovať rodičom, príbuzným a známym. Toto  nariadenie sa nevzťahuje na prvý deň školského vyučovania pre sprievod žiakov 1. a 5. ročníka.

    Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

    Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov