• Dištančné vzdelávanie

   • 23.10.2020 12:17
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Podľa aktuálnych nariadení prechádza 2. stupeň ZŠ (5. - 9.) od 26. 10. do 27. 11. 2020 na dištančné vzdelávanie. To bude prebiehať nasledovne:

    1. Na dištančné vzdelávanie budeme využívať aplikácie Edupage a MS Teams.
    2. Žiaci budú mať vytvorený náhradný rozvrh, podľa ktorého im budú zasielané online úlohy alebo budú pripojení na online hodinu.
    3. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní bude rátaná do absencií. Žiak môže byť, samozrejme, ospravedlnený rodičom v prípade zdravotných či technických problémov, ak je to možné, vopred.
    4. Hodnotenie známkami zostáva v platnosti. Majte na pamäti, že ak sa vrátime do školy, do polročnej klasifikácie nezostane veľa času na prípadné vylepšovanie známok.
    5. V prípade akýchkoľvek ťažkostí, prípadne technických problémov, kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy.
    6. Vzhľadom k tomu, že informácie sa neustále aktualizujú, príp. menia, sledujte, prosím, stránku školy, edupage alebo náš facebook.

    Počas dištančného vzdelávania je komunikácia viac oceňovaná ako počas bežného vyučovania. Neváhajte nás kontaktovať.

   • Naspäť na zoznam článkov