• Zápis do 1. ročníka KSŠ Rajec

   • 08.04.2021 12:44
   • Blíži sa obdobie, kedy sa z Vášho dieťaťa stáva školák a prichádza čas zápisu do školy. Pri tejto príležitosti chceme upriamiť Vašu pozornosť na našu Katolícku spojenú školu v Rajci. Sme  škola rodinného typu so zameraním na duchovné hodnoty kresťanského života.
   • V tejto náročnej pandemickej situácii bude zápis prebiehať elektronickou formou na stránke školy: katskola@katskola.sk, ktorý bude trvať do 30. 4. 2021.

    Našim žiakom ponúkame kvalitné vzdelávanie, a to aj prostredníctvom dištančnej výučby cez MS Teams, Edupage, Smartbooks, ktoré máme na vysokej úrovni. Na našej škole sú vo výchovno-vzdelávacom procese nápomocní aj asistenti učiteľov, ktorí sa individuálne venujú žiakom, ktorí majú ťažkosti pri učení. Obzor svojich vedomostí si žiaci môžu rozšíriť aj pobudnutím v novej školskej knižnici, ktorá ponúka veľké množstvo nových a zaujímavých kníh. Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť.

    Škola je plnoorganizovaná, má školský klub v rannej a popoludňajšej prevádzke. Cez letné prázdniny škola organizuje rôzne tábory, ako napr. tábor pre budúcich prvákov, doučovací tábor, letná škola. K správnemu napredovaniu a nadšeniu do práce nám pomáhajú aj pravidelné sväté omše v školskej kaplnke, duchovné obnovy žiakov a iné  zaujímavé činnosti.

    Vymenovali sme len časť aktivít, ktoré naša škola ponúka, avšak sa tešíme, že správnou voľbou pre Vás bude práve naša škola.

    S úctou pedagogický kolektív KSŠ.

     

    FOTOGALÉRIA

   • Naspäť na zoznam článkov