• Tvorivosť na hodinách anglického jazyka v 3. B

   • 24.05.2021 19:05
   • Na hodinách anglického jazyka v 3. B triede využívame inovatívne a motivačné metódy  pri osvojovaní si základov cudzieho jazyka.
    Znamená to, že do vyučovania sú zaradené dynamické prvky, tvorivosť, dramatizácia, hranie rolí a tiež súbor
    vyučovacích metód a postupov učenia sa cudzieho jazyka, známy aj pod názvom CLIL.
   • Žiaci si nový jazyk  osvojujú tak ako rodný – cez počúvanie a zážitok. Učia sa prostredníctvom hier a činností,  nové slová a frázy si osvojujú  nevedome. Radi sa hrajú so zvukmi, napodobňujú ich. Neoddeliteľnou súčasťou hodín angličtiny je teda počúvanie pesničiek, jednoduchých príbehov, sledovanie rozprávok a čo najviac  komunikácie v cudzom jazyku. U detí v mladšom školskom veku je pamäť konkrétna a názorná. Na hodinách  preto hojne využívame aj  obrázky, nákresy a pracovné listy. 

    Tieto dni sme si na hodine anglického jazyka overili komunikačné schopnosti na tému - Nakupovanie.  V improvizovaných podmienkach si deti nakupovali tovar v rôznych obchodoch. Zažili aj humorné situácie, odmenili sa spoločným smiechom a vytvorili pozitívnu atmosféru, ktorá posilňuje a rozvíja ich  zdravé sebavedomie.

    Najdôležitejšie zo všetkého je, že deti  sa neboja chýb, snažia sa rozprávať  a vedia sa zhostiť svojej roly čo najlepšie. Verte, išlo im to vynikajúco. Už sa tešia na ďalšiu modelovú situáciu.

     

                                                                                                                       Mgr. Jana Barteková

    FOTOGALÉRIA

   • Naspäť na zoznam článkov