• Milí rodičia a priatelia školy.

   • 29.04.2021 11:45
   • Milí rodičia a priatelia školy pripomíname, že ešte je možnosť do 30.4.2021

    Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, komu podarujete 2% z vašich zaplatených daní za rok 2020.

    Hoci sa 2% môžu javiť ako zanedbateľná čiastka, práve ona môže mať pre naše deti veľký význam.

    Vami poukázané finančné prostriedky v tomto roku budú použité na finančné zabezpečenie školských i mimoškolských aktivít žiakov a študentov Katolíckej spojenej školy v Rajci.

   •  

    Ak sa rozhodnete poukázať 2% z vašich daní a tým podporiť žiakov a študentov, použite, prosím, tieto údaje o prijímateľovi:

     

    Obchodné meno alebo názov: Zrnko

    Sídlo: 015 01 Rajec, Nám. A. Škrábika 5

    Právna forma: občianske združenie

    Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42061423

     

    Spôsob poukázania 2%:

    ZAMESTNANCI, ktorí požiadali do 15. 2. 2021 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane: Zamestnávateľ vydá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020. Treba vypísať Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a poslať ho na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska do možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad, resp. odovzdať triednemu učiteľovi spolu s potvrdením od zamestnávateľa.

    Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, priamo v daňovom priznaní uvedú prijímateľa 2% z dane v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad.

    Právnické osoby priamo v daňovom priznaní uvedú prijímateľa 2% z dane v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

    Ďakujeme

    Občianske združenie Zrnko

    Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: 2__ZRNKO_2021.pdf

   • Naspäť na zoznam článkov