• Výška stravného od 1. 2. 2020

   • 31.01.2020 17:08
   • Zmena výšky stravného od  1.2. 2020
   •  Výška stravného

     

    Zmena výšky stravného od  1.2. 2020

     

    Cena obeda v ŠJ bez dotácie

     

     

    Finančné pásmo

    Réžia

    Spolu za obed

    1. ročník - 4. ročník

    1,15 €

    0,30 €

    1,45 €

    5. ročník - 9. ročník

    1,23 €

    0,30 €

    1,53 €

      

    Cena obeda v ŠJ s dotáciou

     

     

    Finančné pásmo

    Réžia

    Dotácia

    Spolu za obed

    1.ročník - 4. ročník

    1,15 €

    0,30 €

    -1,20 €

    0,25 €

    5.ročník - 9. ročník

    1,23 €

    0,30 €

    -1,20 €

    0,33 €

     

    Cena obeda sa skladá z dvoch častí: finančného pásma /cena potravín/ a prevádzkovej réžie

    /náklady spojené s prípravou obeda - energie, opravy, telefón, čistiace prostriedky, mzdy, odvody zamestnancov, a.t.ď./

     

    Finančné pásmo:  Je dané Ministerstvom školstva, sociálnych vecí a rodiny.

     

    Réžia: Je to vypočítaná cena  nákladov na jeden navarený obed. Čiastkou 0,30 € si stravník prispieva na tieto režijné náklady, nakoľko poskytnuté finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie všetkých režijných nákladov.

    Z dôvodu nárastu stravníkov, ako i nedofinancovania školskej jedálne pri vybavovaní zariadením v školskej jedálni, zvýšenými energiami, prepočtom prevádzkovej réžie, vedenie školy sa rozhodlo navýšiť prevádzkovú réžiu z 0,20€ na 0,30€.

     

   • Naspäť na zoznam článkov