Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Kritéria hodnotenia

Výška stravného od 1. 2. 2020

Zmena výšky stravného od  1.2. 2020

 Výška stravného

 

Zmena výšky stravného od  1.2. 2020

 

Cena obeda v ŠJ bez dotácie

 

 

Finančné pásmo

Réžia

Spolu za obed

1. ročník - 4. ročník

1,15 €

0,30 €

1,45 €

5. ročník - 9. ročník

1,23 €

0,30 €

1,53 €

  

Cena obeda v ŠJ s dotáciou

 

 

Finančné pásmo

Réžia

Dotácia

Spolu za obed

1.ročník - 4. ročník

1,15 €

0,30 €

-1,20 €

0,25 €

5.ročník - 9. ročník

1,23 €

0,30 €

-1,20 €

0,33 €

 

Cena obeda sa skladá z dvoch častí: finančného pásma /cena potravín/ a prevádzkovej réžie

/náklady spojené s prípravou obeda - energie, opravy, telefón, čistiace prostriedky, mzdy, odvody zamestnancov, a.t.ď./

 

Finančné pásmo:  Je dané Ministerstvom školstva, sociálnych vecí a rodiny.

 

Réžia: Je to vypočítaná cena  nákladov na jeden navarený obed. Čiastkou 0,30 € si stravník prispieva na tieto režijné náklady, nakoľko poskytnuté finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie všetkých režijných nákladov.

Z dôvodu nárastu stravníkov, ako i nedofinancovania školskej jedálne pri vybavovaní zariadením v školskej jedálni, zvýšenými energiami, prepočtom prevádzkovej réžie, vedenie školy sa rozhodlo navýšiť prevádzkovú réžiu z 0,20€ na 0,30€.