• Aktuálne informácie k výučbe

    • 02.03.2021 17:47
    • Vážení rodičia,

     dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ktoré vyšlo len pred malou chvíľou) vyučovanie do piatka 5. 3 2021 prebieha tak ako doteraz, bez zmien.

     Avizované vládne nariadenia ohľadom výučby na prvom stupni ZŠ vstupujú do platnosti až od pondelka 8. 3. 2021.

     O ďalších krokoch Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.

    • viac
    • Návrat žiako do školy

    • 08.01.2021 15:08
    • Ministerstvo školstva zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.
     Na základe týchto informácií z Ministerstva školstva sa vyučovanie na našej škole začne 11. 1. 2021 nasledovne:
     - ročníky 1. - 4. prechádzajú na dištančnú formu vyučovania. Žiaci sa riadia pokynmi svojich triednych učiteľov,
     - ročníky 5. - 9. pokračujú v dištančnej forme vyučovania podľa rozvrhu,
     - žiakov 2. stupňa, ktorí sa vyučovania zúčastňovali v škole z rôznych dôvodov, sa budú od 11. - 15. 1 2021 vzdelávať dišatančne.

     15.1. 2021 budú zverejnené na našej stránke ďalšie informácie o nástupe do školy podľa aktuálnych pokynov ministerstva školstva a RUVZ.

     V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností kontaktujte triednych učiteľov.

     Pekný zvyšok prázdnin!
    • viac
    • Zber pomarančových a citrónových šupiek

    • 18.12.2020 11:34
    • Milí žiaci, v domácnosti teraz určite máte viac pomarančov a citrónov ako inokedy.                   Šupky nezahadzujte, ale pozývame Vás zapojiť sa do ich zberu.
    • viac