Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie
 • Duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov Katolíckej spojenej školy v Rajci
  V dňoch 24. - 26. augusta 2015 sa konala duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov KSŠ Rajec v Oščadnici.
  02.09.2015 13:19 | viac »
 • Nezabudnuteľný víkend v Kežmarku
  V dňoch 12. 2. – 15. 2. 2015 boli dievčatá z 8.B triedy na duchovnej obnove v Kláštore Ježiša Krista Vykupiteľa u sestier redemptoristiek. Na otázku aká je ich charizma odpovedali: Sme  kontemplatívnym  spoločenstvom, ktorého úlohou je dookola vyžarovať lásku, radosť, pokoj   -  hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti a tak vlastným svedectvom života modlitby privádzať iných k hlbokému vzťahu s Kristom.  Ako sme prežívali spoločenstvo so sestričkami si môžete pozrieť... Nezabudli sme ani na Klárkine narodeniny a Valentína pod Tatrami:-)
  02.03.2015 16:15 | viac »
 • Vo štvrtok, 15. januára,  sme sa my oktavani zišli pred pastoračným centrom aby sme si spoločne užili našu poslednú duchovnú obnovu.
  04.02.2015 15:02 | viac »
 • V sobotu 18. októbra o 9.00 hod. sa na spoločnú modlitbu sv. ruženca zišlo prekvapivo veľa detí v Kostole sv. Ladislava v Rajci.
  Podarilo sa nám vytvoriť spoločenstvo detí, rodičov a aj učiteľov, ktoré sa zapojilo do celosvetovej akcie modlitieb
  23.10.2014 19:51 | viac »
 • Pre školský rok 2014/2015 bola určená téma BO "Putovanie za cieľom".
  07.09.2014 22:55 | viac »
 • Liturgické čítania
  Čítania na každý deň môžete nájsť na tejto stránke.
  14.10.2014 17:35 | viac »
 • V tomto školskom roku budú sväté omše v školskej kaplnke síce v rovnaký deň, ale  v zmenenom čase a to vždy v utorok o 7:15 hod.  Tešíme sa na stretnutie!
  07.09.2014 22:56 | viac »