Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie
  • Projektom Ekoučebňa v batohu (odnesieme si v ňom pomôcky do terénu)  presunieme vyučovanie so sebou tam, kam budeme potrebovať – do sadu, na lúku, k rieke, pod chránenú lipu alebo bocianie hniezdo.  Cieľom projektu je vytvoriť zoznam takýchto lokalít v Rajci s návrhom ich využitia a pripraviť k nim modelové vyučovanie.  Využitie jednej lokality (záhrada) skvalitníme umiestnením popisov drevín a drevenými prvkami. Pri škole pribudne stromoradie ovocných drevín, ktorým začnú žiaci písať kroniku ako pripomienku dlhovekosti stromov.

    23.04.2018 13:10 | viac »