Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie
 • Ekoučebňa v batohu
  Do areálu našej školy sa zmestila záhradka aj malé plochy zelene, ale priestory sú limitované.  Areál školy (cesty, ihrisko) a jeho využitie nám dávajú málo možností  učiť sa vonku. Navyše, množstvo krásnych miest je v Rajci za bránami školy. Preto sme sa rozhodli mať Ekoučebňu v batohu
  16.07.2018 14:35 | viac »
 • Ekoučebňa v batohu v praxi - na lúke vo farskej záhrade
  Vyskúšali sme nové sedáky, pozorovacie nádobky na hmyz.
   
  06.06.2018 08:39 | viac »
 • Zísali sme grant v projekte "Pomáhame vyrásť"

  Projektom Ekoučebňa v batohu (odnesieme si v ňom pomôcky do terénu)  presunieme vyučovanie so sebou tam, kam budeme potrebovať – do sadu, na lúku, k rieke, pod chránenú lipu alebo bocianie hniezdo.  Cieľom projektu je vytvoriť zoznam takýchto lokalít v Rajci s návrhom ich využitia a pripraviť k nim modelové vyučovanie.  Využitie jednej lokality (záhrada) skvalitníme umiestnením popisov drevín a drevenými prvkami. Pri škole pribudne stromoradie ovocných drevín, ktorým začnú žiaci písať kroniku ako pripomienku dlhovekosti stromov.

  23.04.2018 13:10 | viac »