Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie
  • Krúžok robotiky
    Od októbra na našej škole funguje krúžok robotiky. V ktorom sa "hráme" s lego robotom EVO3. Postupne sa ho naučíme ovládať - programovať. Krúžok býva v stredu od 13:45 do 14:45 v počítačovej učebni.
    15.11.2019 14:23 | viac »
  • Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT je strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
    05.11.2019 17:06 | viac »