Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Denný letný tábor CVČ 2014

Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci usporiadalo denný tábor na začiatku letných prázdnin 2014, ktorý prebiehal v priestoroch školy.

Žiaci mohli prísť stráviť voľný čas v termíne od 30. 6. 2014 do 4. 7. 2014 (pondelok – piatok). Počas týždňa mali žiaci k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, počítačovú učebňu a školské ihrisko. Oddychová činnosť bola realizovaná formou športových, spoločenských a počítačových hier. Pedagogický dozor a organizáciu tábora zabezpečoval Ing. Juraj Jasenovec. Zúčastnení žiaci takýmto spôsobom aktívne využili voľný čas hneď na začiatku letných prázdnin. V pondelok absolvovalo denný tábor 29 žiakov, v utorok 35 žiakov, v stredu 32 žiakov, vo štvrtok 30 žiakov a v piatok 27 žiakov. Hlavným cieľom činnosti bol telesný a pohybový rozvoj žiakov, podporenie informačnej gramotnosti a voľnočasovými aktivitami prispieť k prevencii pred nepriaznivými vplyvmi dnešného okolia.

Niekoľko fotografií z týchto dní nájdete vo fotoalbume.

Ing. Juraj Jasenovec