Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Florbalový turnaj starších žiakov základných škôl v Rajeckých Tepliciach

Základná škola v Rajeckých Tepliciach usporiadala 5. mája 2017 florbalový turnaj starších žiakov. Na turnaji sa predstavila aj Katolícka spojená škola v Rajci.

Našu školu reprezentovali títo žiaci: Maximilián Rybár (7. A), Šimon Pekara (7. A), Miroslav Židek
(7. A), Ľuboš Kľučka (7. A), Matej Hapujda (7. A), Patrik Klimek (7. B), Matúš Kaprálik
(7. B). Turnaja sa zúčastnilo päť základných škôl. Každý zápas sa odohral na oficiálne schválených florbalových bránkach s hracím časom 2 x 8 minút. Na hracej ploche mohlo mať každé mužstvo 4 hráčov (3 hráči + 1 brankár), pričom platilo letmé striedanie. Víťazom turnaja sa stala ZŠ Lipová z Rajca. Žiaci našej školy sa umiestnili na peknom treťom mieste.  Za bojovnosť a nasadenie sa chcem poďakovať všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali Katolícku spojenú školu v Rajci.

Konečné poradie turnaja

1. Základná škola Lipová Rajec

2. Základná škola Rajecké Teplice

3. Katolícka spojená škola Rajec

4. Základná škola Kamenná Poruba

5. Základná škola Rajecká Lesná

FOTOGALÉRIA

 

                                                                                                                   Ing. Juraj Jasenovec