Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Florbalový turnaj chlapcov vo Zvolene

Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene v spolupráci s našim pánom kaplánom Pavlom Gerom usporiadali 12. novembra 2014 florbalový turnaj starších žiakov.

Na turnaji sa predstavilo aj Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci (Katolícka spojená škola). Našu školu reprezentovali títo žiaci: Peter Lukáč (8. A), Kristián Židek (8. B), Šimon Mikolka (9. A), Jozef Liška (9. A), Filip Klucho (9. A), Andrej Baraník (9. A), Matej Hudák (Kvarta), Daniel Gardian (Kvarta), Ján Pekara (Kvarta). V prvom zápase sme porazili ZŠ
z Rajeckej Lesnej v pomere 5:2. V druhom našom zápase sme tiež zvíťazili nad domácou školou zo Zvolena v pomere 4:1. V poslednom zápase o prvé miesto sme sa stretli
so Základnou školou na Lipovej ulici v Rajci, v ktorom sme prehrali 0:5. Pedagogický dozor na turnaji zabezpečovali p. Ing. Juraj Jasenovec a p. kaplán Mgr. Pavol Gera. Každý zápas sa odohral na oficiálne schválených florbalových bránkach s hracím časom 2 x 10 minút.
Na hracej ploche mohlo mať každé mužstvo po 5 hráčov (4 hráči + 1 brankár), pričom platilo letmé striedanie. Víťazom turnaja sa stala ZŠ Lipová z Rajca. Druhé miesto obsadili žiaci našej školy – CVČ pri KSŠ v Rajci. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ z Rajeckej Lesnej a štvrté miesto získala domáca ZŠ sv. Dominika Savia zo Zvolena. Za nasadenie a bojovnosť sa chcem poďakovať všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali Katolícku spojenú školu a CVČ pri KSŠ v Rajci.

FOTOGALÉRIA

 

Ing. Juraj Jasenovec