Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Turnaj v stolnom tenise o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu v Žiline

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline pod záštitou DŠÚ Žilinskej diecézy usporiadala 26. mája 2015 (utorok) turnaj v stolnom tenise pre žiakov základných škôl v kategóriách starší žiaci a žiačky. Turnaja sa zúčastnili aj žiaci Katolíckej spojenej školy, ktorí zároveň navštevujú CVČ pri KSŠ v Rajci.

Hralo sa podľa pravidiel stolného tenisu. Prvé kolo sa odohralo v skupinách, z ktorých postúpili prví dvaja hráči. Druhé kolo prebehlo vyraďovacím spôsobom o umiestnenie. Našu školu na turnaji výborne reprezentovali Jozef Mihalec (8. A) a Daniel Dolník (8. B), ktorí najskôr vyhrali svoje sedemčlenné skupiny a postúpili medzi štyroch najlepších hráčov. V semifinále sa im rovnako dobre darilo a nakoniec sa stretli spolu až vo finále. Úspešnejší bol Daniel Dolník, ktorý sa stal aj celkovým víťazom turnaja. Strieborný skončil Jozef Mihalec a na treťom mieste sa umiestnil žiak Ondrej Kováč z CZŠ s MŠ Dobrého Pastiera v Žiline. Za vynikajúcu reprezentáciu, nasadenie a bojovnosť sa chcem poďakovať našim chlapcom, ktorí vzorne reprezentovali Katolícku spojenú školu a CVČ pri KSŠ v Rajci.

 

Kategória starší žiaci – konečné výsledky:

1. miesto         Daniel Dolník                        KSŠ, Rajec

2. miesto         Jozef Mihalec             KSŠ, Rajec

3. miesto         Ondrej Kováč             CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina

4. miesto         Dominik Tobiáš          CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina

5. miesto         Ondrej Kacián                        ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Žilina

6. miesto         Lukáš Višváder          ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Žilina

7. miesto         Andrej Kubiš              ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica

8. miesto         Boris Kučera              ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica

9. miesto         Jozef Sobol                 ZŠ Do Stošky, Žilina - Bánová

10. miesto       Oliver Laštík              ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

11. miesto       Adam Poljak              ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

12. miesto       Tomáš Ondrejka         ZŠ Do Stošky, Žilina - Bánová

13. miesto       Michal Ondrejka        ZŠ Do Stošky, Žilina - Bánová

14. miesto       Daniel Dukát              ZŠ Do Stošky, Žilina - Bánová

Kategória staršie žiačky – konečné výsledky:

1. miesto         Mária Wallenfelsová              ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica

2. miesto         Zuzana Zelníková                   ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Žilina

3. miesto         Mária Kalašová                      ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica

4. miesto         Barbora Zelníková                  ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Žilina

5. miesto         Ivana Jakubíková                   ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

6. miesto         Miroslava Mráziková              ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom


Ing. Juraj Jasenovec