Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Denný letný tábor CVČ 2015

Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci usporiadalo po tretíkrát denný tábor na začiatku letných prázdnin 2015, ktorý prebiehal v priestoroch školy.

Žiaci mali možnosť prísť stráviť voľný čas v termíne od 2. 7. 2015 do 10. 7. 2015. Počas siedmich dní mali žiaci k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, školské ihrisko a počítačovú učebňu. Oddychová činnosť bola realizovaná formou spoločenských, športových a počítačových hier. Organizáciu tábora a pedagogický dozor zabezpečoval Ing. Juraj Jasenovec. Zúčastnení žiaci denného tábora takýmto spôsobom využili voľný čas hneď na začiatku letných prázdnin. Hlavným cieľom činnosti centra voľného času bolo podporiť pohybový rozvoj žiakov a voľnočasovými aktivitami prispieť k prevencii pred nepriaznivými vplyvmi dnešného okolia.

FOTOGALÉRIA

Ing. Juraj Jasenovec