Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Turnaj v stolnom tenise o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu v Žiline

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline pod záštitou DŠÚ Žilinskej diecézy usporiadala 16. mája 2017 (utorok) turnaj v stolnom tenise pre žiakov základných škôl v kategóriách starší žiaci a žiačky.

Turnaja sa zúčastnili aj žiaci Katolíckej spojenej školy v Rajci. Hralo sa podľa pravidiel stolného tenisu. Prvé kolo sa odohralo v skupinách, z ktorých postúpili prví dvaja hráči. Druhé kolo prebehlo vyraďovacím spôsobom o umiestnenie. Našu školu na turnaji reprezentovali Daniel Hudák (9. A), Maximilián Rybár (7. A), Miroslav Židek (7. A) a Zuzana Kasmanová (7. B). Zo základnej skupiny postúpili do vyraďovacej časti turnaja Zuzana Kasmanová a Miroslav Židek. Na vynikajúcom treťom mieste sa umiestnila Zuzana Kasmanová a štvrté miesto obsadil Miroslav Židek. Turnaja sa zúčastnilo 43 starších žiakov a žiačok z cirkevných a štátnych škôl, ktorí odohrali spolu 129 zápasov. Našim žiakom sa chcem poďakovať za výbornú reprezentáciu Katolíckej spojenej školy v Rajci.

 

Kategória staršie žiačky – konečné výsledky:

1. miesto         Tamara Vráblová                    ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom

2. miesto         Klára Krajčiová                      ZŠ Karpatská Žilina

3. miesto         Zuzana Kasmanová              Katolícka spojená škola Rajec

4. miesto         Katarína Čechová                  Katolícka základná škola A. Bernoláka Martin

 

Kategória starší žiaci – konečné výsledky:

1. miesto         Timotej Kalinka                     Katolícka základná škola A. Bernoláka Martin

2. miesto         Martin Wallenfels                  ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica

3. miesto         Dominik Filípek                     ZŠ Karpatská Žilina

4. miesto         Miroslav Židek                       Katolícka spojená škola Rajec

 

 FOTOGALÉRIA

                                                                                                                   Ing. Juraj Jasenovec