• Distribúcia časopisu Rebrík - oznam od vydavateľa

     • Dobrý deň,

      ozývame sa Vám v súvislosti s odberom  časopisu Rebrík. Aprílové  číslo sme riadne vydali a smeruje už k čitateľom - niektorí z nich  sa k nemu však reálne nedostanú- Sú najmä tí, ktorí ho odberajú cez farnosti či školy.

      Preto sme zvolili iný spôsob, ako Rebrík môže prísť aj k týmto k čitateľom a zverejnili sme celé aprílové číslo 8 na našej stránke: https://rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/ , kde ho nájdu voľne na stiahnutie. 

      Na stránke farnosti/školy môžete linku zverejniť vo svojich nových oznamoch pre rodičov žiakov Vašej školy  či rodičov detí vo Vašej farnosti.

     • Webová stránka s aktuálnymi informáciami počas prerušeného vyučovania na školách

     • Vážení rodičia, žiaci a učitelia webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ , ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu, má pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
     • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení výučby od 30. marca do odvolania

     • Branislav Gröhling
      minister
      Bratislava 26. marca 2020
      Číslo: 2020/10610:1-A1030
      ROZHODNUTIE
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
     • Usmernenie ku koronavírusu

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na situáciu okolo nového koronavírusu zaslalo Ministerstvo školstva SR školám usmernenie, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy v oddelení Aktuálne oznamy.