• Pokyny k otvoreniu školy 22.6.2020

     • 16.06.2020 17:46
     • Povinnosti žiakov

      1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

      Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

      Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

      2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
      3. V pondelok 22. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

      (stiahnuť môžete tu:

      vyhlásenie_nové.pdf       vyhlásenie_nové.docx)

     • viac
     • Zápis do 1. ročníka
      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis na našej škole aj naďalej prebieha neštandardným spôsobom. Keďže deti sú ochudobnené o osobnú skúsenosť so zápisom, niektorí rodičia sa rozhodli priblížiť im atmosféru zápisu doma. Super nápad. Tešíme sa na nových prváčikov a kreatívnych rodičov. smiley
       FOTOGALÉRIA
      • Aktivity žiakov 2. B počas prerušeného vyučovania

      • Počas týchto dní karantény si žiaci 2. B  plnia svoje školské povinnosti aj prakticky.
      • Hodnotenie žiakov

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v roku 2019/2020, oznamujeme rodičom a žiakom, že v čase prerušeného vyučovania a 3 týždne  po ukončení mimoriadnej situácie sa nebudú priebežne klasifikovať všetky  vyučovacie predmety.
      • Zápis do prvého ročníka, prihláška do 5. ročníka pomocou online formulára

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
       (O možnosti prísť do školy budeme informovať podľa aktuálnej situácie. Pôvodný termín bol naplánovaný na 24. a 25. 4. 2020)

       Naša škola sa rozhodla umožniť rodičom počas trvania mimoriadneho prerušenia školskej dochádzky, ktorý je zatiaľ vyhlásený na dobu neurčitú, rodičom zapísať svoje dieťa pomocou online formulára na našej stránke, ktorý je umiestnený na hornej lište.
       Prosíme Vás, ak poznáte rodičov, ktorí majú záujem zapísať dieťa do našej školy,  infomujte ich o tejto možnosti.

      • Oznam pre čitateľov a odberateľov časopisov Friedship a Hello

      • Milí čitatelia!

       To, čo bolo pred nejakým časom nemysliteľné sa v týchto dňoch stáva skutočnosťou. Zvykáme si na iný režim fungovania. Náš bežný život dostal novú podobu. Novú podobu operatívne dostáva aj prístup k aktuálnym číslam časopisu Friendship a Hello!.

       Keďže školy ostávajú zatvorené, nemá zmysel distribuovať aktuálne číslo v tlačenej podobe. Rozhodli sme sa preto sprístupniť jeho digitálnu verziu. Učiteľom anglického jazyka tak poskytujeme nový zdroj inšpirácie, ktorým môžu povzbudiť študentov k samoštúdiu.