• zatiaľ žiadne údaje
     • Návrat žiako do školy

     • Ministerstvo školstva zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.
      Na základe týchto informácií z Ministerstva školstva sa vyučovanie na našej škole začne 11. 1. 2021 nasledovne:
      - ročníky 1. - 4. prechádzajú na dištančnú formu vyučovania. Žiaci sa riadia pokynmi svojich triednych učiteľov,
      - ročníky 5. - 9. pokračujú v dištančnej forme vyučovania podľa rozvrhu,
      - žiakov 2. stupňa, ktorí sa vyučovania zúčastňovali v škole z rôznych dôvodov, sa budú od 11. - 15. 1 2021 vzdelávať dišatančne.

      15.1. 2021 budú zverejnené na našej stránke ďalšie informácie o nástupe do školy podľa aktuálnych pokynov ministertva školstva a RUVZ.

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností kontaktujte triednych učiteľov.

      Pekný zvyšok prázdnin!