• Pokyny k otvoreniu školy 22.6.2020

     • 16.06.2020 17:46
     • Povinnosti žiakov

      1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

      Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

      Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

      2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
      3. V pondelok 22. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

      (stiahnuť môžete tu:

      vyhlásenie_nové.pdf       vyhlásenie_nové.docx)

     • viac
     • Turnaj cirkevných škôl v malom futbale
      • Turnaj cirkevných škôl v malom futbale

      • Dňa 7. 5. 2019 sa v Martine konal Turnaj cirkevných škôl v malom futbale. Naše družstvo zložené zo starších žiakov sa umiestnilo na peknom 2. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev. Chlapcom srdečne blahoželáme!
     • Čo vieš o hviezdach? - krajské kolo
      • Čo vieš o hviezdach? - krajské kolo

      • Krajské kolo celoštátnej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach ovládli naše stálice v oblasti astronómie.
     • Nová fyzikálna učebňa
      • Nová fyzikálna učebňa

      • Učíme sa v novej fyzikálnej učebni s novými robotickými stavebnicami.

       FOTOGALÉRIA
     • Pôstna polievka
      • Pôstna polievka

      • V sobotu pred Kvetnou nedeľou sa brány našej školy otvorili pre všetkých, ktorí chceli podporiť nielen Katolícku spojenú školu, ale aj OZ Tilia, RC Paletka či Katolícku charitu.
      • Exkurzia Košice

      • Kým deviataci prežívali krušné chvíle počas Testovania 9, naši siedmaci sa vybrali na exkurziu do Košíc.
     • Biologická olympiáda - okresné kolo
      • Biologická olympiáda - okresné kolo

      • Blahoželáme Petríkovi Martinkovičovi, ktorý v okresnom kole Biologickej olympiády v odbore zoológia vyhral 1. miesto, pričom porazil zástupcov všetkých ročníkov 2. stupňa ZŠ.

     • Biblická olympiáda - diecézne kolo
      • Biblická olympiáda - diecézne kolo

      • Blahoželáme nášmu tímu v zložení Kristína Cisáriková, Alžbeta Martinkovičová a Michal Židek, ktorí v diecéznom kole Biblickej olympiády získali 3. miesto. Ďakujeme.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo
      • Matematická olympiáda - okresné kolo

      • Opäť blahoželáme úspešným riešiteľom okresného kola Matematickej olympiády Adamovi Filovi a Jakubovi Brezánimu zo 7. A triedy. Nech ich nadšenie elán neopúšťajú.

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo
      • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

      • Blahoželáme úspešným riešiteľom okresného kola Dejepisnej olympiády Adamovi Filovi a Jakubovi Brezánimu zo 7. A triedy. Prajeme im veľa úspechov v ich ďalšom snažení.

     • Zber plechovíc
      • Zber plechovíc

      • Zber plechovíc sa bude konať do 30. 4. 2019.
       Zdeformované plechovice môžete nosiť do budovy ročníkov 5. - 9. pred a po vyučovaní.
      • Perinbaba v bábkovom divadle

      • Dňa 4. apríla sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia PERINBABA v bábkovom divadle Žilina.