• Pokyny k otvoreniu školy 22.6.2020

     • 16.06.2020 17:46
     • Povinnosti žiakov

      1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

      Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

      Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

      2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
      3. V pondelok 22. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

      (stiahnuť môžete tu:

      vyhlásenie_nové.pdf       vyhlásenie_nové.docx)

     • viac
      • Riaditeľské voľno 3. 4. 2019

      • Dňa 3. 4. 2019 (streda) budú mať ročníky 5. - 8. riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 9. V tento deň sa ročníky 1. - 4. učia podľa rozvrhu a trieda 7. B sa zúčastní exkurzie do Košíc.
     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

      • Včerajší deň bol špeciálny nielen sviatkom nás učiteľov, ale aj tým, že vďaka našim deťom sme sa mohli vrátiť do školských lavíc ako žiaci.
     • Čo vieš o hviezdach? - astronomická súťaž
      • Čo vieš o hviezdach? - astronomická súťaž

      • Astronomický krúžok je na našej škole už dlhé roky obľúbeným krúžkom. Vedie ho naša bývalá kolegyňa, kamarátka a astronomická nadšenkyňa Hanka Veselovská.
      • Biblická olympiáda

      • Dekanátne kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo 20. 3. v Pastoračnom centre v Rajci.
      • Krásy a problémy Etiópie

      • V stredu 13. marca prišla medzi nás dobrovoľníčka Mariana Lásková, ktorá niekoľko mesiacov prežila v Etiópii.
      • Záhradkári

      • Dievčatá Barborka Vanáková a Sofia Martiníková nakreslili krásne výkresy do súťaže, ktorú organizujú záhradkári Slovenska. Majú náš obdiv, pretože práce maľovali vo svojom voľnom čase (po vyučovaní).
      • Biblia očami detí

      • Tento rok sme sa opäť začítali do určených tém zo Svätého písma. Čítať, vybrať, vytvoriť si predstavu a ešte ju aj nakresliť – to je úlohou súťaže Biblia očami detí.
      • Bábky v podkroví

      • Dňa 14. 3. 2019 štvrtáci navštívili tajomný svet bábok v podkroví Rosenfeldovho paláca.
      • Zimná kalokagatia

      •          Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali aj športoví nadšenci, ktorí pred pár rokmi rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej skombinovali športové súťaženie s vedomostnými a umeleckými súťažami.
      • ZRNKO - 2% dane

      • Milí rodičia a priatelia školy,

       Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, komu podarujete 2% z vašich zaplatených daní za rok 2018.

       Hoci sa 2% môžu javiť ako zanedbateľná čiastka, práve ona môže mať pre naše deti veľký význam.

       Vami poukázané finančné prostriedky v tomto roku budú použité na finančné zabezpečenie školských i mimoškolských aktivít žiakov a študentov Katolíckej spojenej školy v Rajci.

      • Triedenie odpadu - prednáška

      • Zavítali k nám Priatelia Zeme.
     • Fašiangy v škole
      • Fašiangy v škole

      • Záver fašiangového obdobia nám naši deviataci (9. B) spríjemnili pripomenutím tradícií našich predkov.
      • Malý princ - divadelné predstavenie v Trnave

      • Divadlo Jána Palárika v Trnave na nás čakalo s predstavením Malý princ.
      • Karneval

      • Piatkové popoludnie patrilo deťom z 1. - 4. Školská telocvičňa sa premenila na karnevalovú miestnosť.
      • Fašiangové tradície Rajeckej doliny

      • V predvianočnom období, v decembri, si trieda 5. A v rámci vyučovania dejepisu vyrazila na malú exkurziu do neďalekého Fačkova. V tejto malej dedinke si už dávnejšie zriadili Fačkovskú izbu, v ktorej zhromaždili predmety a kroje viažuce sa k ich histórii. Krásu a fungovanie týchto vecí nám sprostredkovala p. Mgr. Miroslava Martinkovičová, vyštudovaná etnologička.
     • Fašiangy - výtvarná súťaž
      • Fašiangy - výtvarná súťaž

      • V našej Rajeckej doline aj deti a mladí ľudia intenzívne vnímajú tento čas radosti, zábav, masiek, tancov, fašiangových sprievodov a mnohých krásnych zvykov.
     • Ekovýchova inak
      • Ekovýchova inak

      • Nezisková organizácia Deti čistej Zeme si  20. februára pre žiakov našej školy pripravila program zameraný na podporu triedenia odpadu a kompostovania
     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly 2019
      • Lyžiarsky výcvik - Donovaly 2019

      • Dávať pozor na 43 detí nie je hračka. Naučiť ich lyžovať nie je jednoduché.

       Napriek všetkému sa 43 našich detí 4. februára vybralo na týždenný kurz lyžovania na Donovaly do penziónu Zornička.