• Pokyny k otvoreniu školy 22.6.2020

     • 16.06.2020 17:46
     • Povinnosti žiakov

      1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

      Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

      Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

      2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
      3. V pondelok 22. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

      (stiahnuť môžete tu:

      vyhlásenie_nové.pdf       vyhlásenie_nové.docx)

     • viac
      • Zápis do prvého ročníka, prihláška do 5. ročníka pomocou online formulára

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
       (O možnosti prísť do školy budeme informovať podľa aktuálnej situácie. Pôvodný termín bol naplánovaný na 24. a 25. 4. 2020)

       Naša škola sa rozhodla umožniť rodičom počas trvania mimoriadneho prerušenia školskej dochádzky, ktorý je zatiaľ vyhlásený na dobu neurčitú, rodičom zapísať svoje dieťa pomocou online formulára na našej stránke, ktorý je umiestnený na hornej lište.
       Prosíme Vás, ak poznáte rodičov, ktorí majú záujem zapísať dieťa do našej školy,  infomujte ich o tejto možnosti.

      • Oznam pre čitateľov a odberateľov časopisov Friedship a Hello

      • Milí čitatelia!

       To, čo bolo pred nejakým časom nemysliteľné sa v týchto dňoch stáva skutočnosťou. Zvykáme si na iný režim fungovania. Náš bežný život dostal novú podobu. Novú podobu operatívne dostáva aj prístup k aktuálnym číslam časopisu Friendship a Hello!.

       Keďže školy ostávajú zatvorené, nemá zmysel distribuovať aktuálne číslo v tlačenej podobe. Rozhodli sme sa preto sprístupniť jeho digitálnu verziu. Učiteľom anglického jazyka tak poskytujeme nový zdroj inšpirácie, ktorým môžu povzbudiť študentov k samoštúdiu.

      • Distribúcia časopisu Rebrík - oznam od vydavateľa

      • Dobrý deň,

       ozývame sa Vám v súvislosti s odberom  časopisu Rebrík. Aprílové  číslo sme riadne vydali a smeruje už k čitateľom - niektorí z nich  sa k nemu však reálne nedostanú- Sú najmä tí, ktorí ho odberajú cez farnosti či školy.

       Preto sme zvolili iný spôsob, ako Rebrík môže prísť aj k týmto k čitateľom a zverejnili sme celé aprílové číslo 8 na našej stránke: https://rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/ , kde ho nájdu voľne na stiahnutie. 

       Na stránke farnosti/školy môžete linku zverejniť vo svojich nových oznamoch pre rodičov žiakov Vašej školy  či rodičov detí vo Vašej farnosti.

      • Webová stránka s aktuálnymi informáciami počas prerušeného vyučovania na školách

      • Vážení rodičia, žiaci a učitelia webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ , ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu, má pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
      • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení výučby od 30. marca do odvolania

      • Branislav Gröhling
       minister
       Bratislava 26. marca 2020
       Číslo: 2020/10610:1-A1030
       ROZHODNUTIE
       Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
       a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
      • Usmernenie ku povinnej karanténe v termíne od 16. 3. – 27. 3. 2020

      • Vážení rodičia,

       vzhľadom na vzniknutú situáciu Vás žiadame dôsledne dodržiavať nasledujúce pokyny:

      • Usmernenie ku koronavírusu

      • Vážení rodičia,

       vzhľadom na situáciu okolo nového koronavírusu zaslalo Ministerstvo školstva SR školám usmernenie, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy v oddelení Aktuálne oznamy.

      • Divadelníci z Martina opäť nesklamali

      • Osemnásty februárový deň sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili dvojjazyčného  divadelného  predstavenia  v slovenskom a anglickom jazyku.
      • Školský florbalový turnaj - starší žiaci

      • Konečné poradie:
       1. miesto: 7. A
       2. miesto: 9. B
       3. miesto: 9. A
       4. miesto: 8. B
       5. miesto: 8. A
      • Hviezdoslavov Kubín 1. - 4. ročník

      • Poézia:  1. neudelené

                    2. Dominika Cinková 2.B, Tomáš Andi 4. A

                    3. Bianka Bojanovská 3.A

       Próza:  1. Dorota Martinkovičová 2.A

                   2. Eliška Štrbová 3.A

                  3. Neudelené

        

      • Fandíme Peti Vlhovej

      • Naši siedmaci tento týždeň lyžovali na Donovaloch. Starší žiaci tiež žili lyžovaním.
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézia a prózy sa konalo 6. 2. 2020.
      • Výška stravného od 1. 2. 2020

      • Zmena výšky stravného od  1.2. 2020
      • Biblická olympiáda – školské kolo

      • Symbolicky, vo vyhlásenom Roku Božieho slova, začala opäť školským kolom Biblická olympiáda.