• Pokyny k otvoreniu školy 22.6.2020

     • 16.06.2020 17:46
     • Povinnosti žiakov

      1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

      Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

      Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

      2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
      3. V pondelok 22. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

      (stiahnuť môžete tu:

      vyhlásenie_nové.pdf       vyhlásenie_nové.docx)

     • viac
      • Dôležitý oznam!

      • Riaditeľské voľno
       Z dôvodu vysokej chorobnosti bude v piatok, 24. 1. 2020, riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 27. 1.
       Za pochopenie ďakujeme.
     • Podpora zručností pre život
      • Podpora zručností pre život

      • V našej škole  vidíme veľký potenciál v podpore rozvoja emocionálneho a sociálneho učenia sa detí už v mladšom školskom veku. Zapojili sme sa preto do programu Kamaráti Jabĺčka (zastrešeného organizáciou Partnership for Children), ktorý je určený pre deti vo veku 8 až 10 rokov.
      • 25. Rodičovský ples

      • Srdečne Vás pozývame na 25. Rodičovský ples.

      • Výsledky - Testovanie 5

      • Testovanie 5-2019 sa uskutočnilo ešte v novembri 2019. Piataci boli testovaní v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a v matematike. V týchto dňoch sme obdržali výsledky našej školy, ktoré nás veľmi potešili.
      • Jasličková pobožnosť

      • Na Sviatok Božieho narodenia žiaci našej školy pod vedením pani Liškovej a p. Jonekovej priblížili krátkym divadielkom udalosti tohto dňa.
      • Vianočné prázdniny

      • Vianočné prázdniny trvajú od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020. Vyučovanie začína v stredu, 8. 1. 2020.
      • Vianočná besiedka 2. B

      • Na stredu 4. 12. 2019 si žiaci 2. B triedy pripravili vianočnú besiedku.
      • Exkurzia Osvienčim - Krakov

      • V pondelok, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sa naši deviataci spolu so skupinou žiakov z Cirkevnej školy Žofie Bosniakovej v Tepličke zúčastnili exkurzie do najväčšieho nemeckého vyhladzovacieho tábora v dobe nacizmu Oswiecim – Brzezinka.
      • Svätá omša 2. B

      • V stredu, 27. 11. 2019, sa žiaci 2. B triedy podieľali na príprave školskej svätej omše, ktorú slúžil p. kaplán Michal.