• Akcie

    • Denný letný tábor CVČ 2014

     Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci usporiadalo denný tábor na začiatku letných prázdnin 2014, ktorý prebiehal v priestoroch školy. Žiaci mohli prísť stráviť voľný čas v termíne od 30. 6. 2014 do 4. 7. 2014 (pondelok – piatok). Počas týždňa mali žiaci k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, počítačovú učebňu a školské ihrisko. Oddychová činnosť bola realizovaná formou športových, spoločenských a počítačových hier. Pedagogický dozor a organizáciu tábora zabezpečoval Ing. Juraj Jasenovec. Zúčastnení žiaci takýmto spôsobom aktívne využili voľný čas hneď na začiatku letných prázdnin. V pondelok absolvovalo denný tábor 29 žiakov, v utorok 35 žiakov, v stredu 32 žiakov, vo štvrtok 30 žiakov a v piatok 27 žiakov. Hlavným cieľom činnosti bol telesný a pohybový rozvoj žiakov, podporenie informačnej gramotnosti a voľnočasovými aktivitami prispieť k prevencii pred nepriaznivými vplyvmi dnešného okolia.

     Niekoľko fotografií z týchto dní nájdete vo fotoalbume.

     Ing. Juraj Jasenovec

     Letný týždenný tábor v Demänovskej doline

     Už po druhýkrát organizovala naša škola spolu s CVČ pri KSŠ v dňoch 7. – 11. 7. 2014 týždenný letný tábor v Demänovskej doline. Ubytovali sme sa v peknom prostredí hotela Junior Jasná. O tábor bol medzi žiakmi veľký záujem. Zúčastnilo sa ho 64 našich žiakov.

     Počas týchto dní sme sa prešli okolo Vrbického plesa, pozreli sme si krásy Demänovskej jaskyne Slobody. Vlastné sily a obratnosť sme si vyskúšali v Tarzánii na lanovej dráhe. Samozrejme, menšie deti na malej a tie väčšie na veľkej, vo výške 6 metrov nad zemou. Ako malá rozcvička pôsobila prechádzka na neďalekú vyhliadku, z ktorej sme videli široko-ďaleko. Ako rozcvička preto, lebo ďalším bodom v programe bol výstup na Chopok. Nie všetci sme boli schopní vyjsť až na vrchol. Pre niektorých bol vrchol na Chopku – Priehybe, pre iných na Chopku – Lukovej a na samotný vrchol Chopku sa dostalo až 18 najväčších vytrvalcov. Odmenou im nebol len krásny výhľad, ale aj sladká odmena v hoteli.

     Počas celého týždňa boli pre nás pripravené aj rôzne iné aktivity a súťaže. Plávali sme v hotelovom bazéne, hrali sa na ihrisku, zatĺkali sme klince do klátu (nielen 90, ale aj 300) – viťaz bol ten, ktorý ich zatĺkol s najmenším počtov úderov. A samozrejme, celý čas bol s nami aj p. kaplán Paľko Gera, ktorý odslúžil sv. omše a pozrieť nás prišiel aj p. kaplán Janko Bittšanský.

     Prežili sme spolu krásny týždeň a už teraz sa tešíme na ten budúci. 

     Fotografie