• Doplnené informácie k nástupu do školy 1.6.2020

    • Povinnosti žiakov

     1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

     Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

     Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

     2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.

     3. V pondelok 1. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

     (stiahnuť môžete tu:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.docx 

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf  )

     4. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 dni po sebe, je rodič povinný priniesť nové vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave.

     5. Do budovy deti vchádzajú jednotlivo po dezinfekcii rúk s rúškom na tvári. Prosíme dodržiavať rozostupy.

     6. V budove sa prezujú a odídu do svojej triedy podľa pokynov dozoru.  Ak ste si už vzali domov prezuvky, nezabudnite si ich priniesť.

     7. Žiak je povinný mať pri sebe 2 rúška (z toho 1 zabalené v hygienickom balení) a papierové jednorazové vreckovky.

     Počas vyučovania žiak rúško nemusí mať na tvári, všade v ostatných vnútorných priestoroch školy je povinný rúško nosiť.

     Žiaci nesmú nadväzovať kontakt so žiakmi z iných skupín, príp. tried.

     8. Ročníky 1. – 4. môžu prísť do školy v čase od 7:30 – 7:50 hod.

     V pondelok 1. 6. 2020 sa bude zisťovať záujem o ranný  ŠKD.

     9. Žiaci 5. ročníka prídu do školy v čase od 7:50 – 8:00 hod.

      10. Vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka bude prebiehať podľa doterajšieho rozvrhu, prípadné úpravy sú v kompetencii triedneho učiteľa.

     Trieda

     Koniec vyučovania

     Obed

     1.A 1.skupina

     11:00

     11:00 - 11:20

     1.A 2.skupina

     11:00

     11:00 - 11:20

     2.A

     11:20

     11:20 - 11:40

     2.B

     11:20

     11:20 - 11:40

     3.A

     11:40

     11:40 - 12:00

     4.A

     11:40

     11:40 - 12:00

     5.A

     12:00 alebo 12:20

     12:00 - 12:20

     5.B

     12:20 alebo 12:00

     12:20 - 12:40

     5.A, 5.B sa budú striedať v týždňových cykloch (Vyučovanie do 12:00 v týždni od 1.6.2020 bude mať 5.A).

     Žiaci, ktorí sa neprihlásili na obedy ani do ŠKD, pôjdu hneď po vyučovaní domov, nezdržiavajú sa v budove ani v areáli školy.

     Žiaci, ktorí sa prihlásili na obedy pôjdu na obed s vyučujúcim po skončení vyučovania.

     11. ŠKD bude otvorený do 15:30 hod. Dieťa ho môže opustiť buď samo (s písomným súhlasom rodiča), alebo si poň prídu rodičia. Na dverách budovy budú zverejnené telefónne čísla, na ktoré rodič zavolá a vychovávateľka následne dieťa pustí z ŠKD.

     12. Vyučovanie piatakov bude prebiehať blokovo podľa nasledujúceho rozvrhu:

      

     5.A

     5.B

      

     1. blok

     2. blok

     1. blok

     1. blok

     Pondelok

     SJL

     BIO/GEG

     BIO/GEG

     SJL

     Utorok

     MAT

     THD

     ANJ

     MAT

     Streda

     ANJ

     TSV

     TSV

     SJL

     Štvrtok

     SJL

     MAT

     MAT

     THD

     Piatok

     TSV

     ANJ

     ANJ

     TSV

     Na obed pôjdu s vyučujúcim po skončení vyučovania.

     13. Na obed sa bude chodiť podľa stanoveného harmonogramu (viď bod 10), aby sa dodržali hygienické nariadenia (aby sa deti nemiešali v skupinách a nebolo ich v jedálni nad stanovený počet).

     14. Do priestorov školskej jedálne rodič ani iný príbuzný nesmie vstúpiť.

     15. Dezinfekčné prostriedky zabezpečí škola.

     16. Počas vyučovania v mesiaci jún si deti preopakujú a utvrdia učivo, ktoré sa preberalo dištančne, žiaci počas tohto obdobia nebudú hodnotení známkou. Hodnotiť sa bude len slovne.

     17. Online vzdelávanie pre ročníky 1. – 5. končí, materiály a úlohy pre deti, ktoré nenastúpia do školy v mesiaci jún,  budú posielané cez edupage.

      

      

      • Obnovenie vyučovania 1. - 5. ročníka od 1.6.2020 POKYNY

      • 26.05.2020 22:01
      • Povinnosti žiakov

       1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia. Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.
       Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.
       2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
       3. V pondelok 1. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vvhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.
       (stiahnuť môžete tu:
        
       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.docx  
       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf  )
       4. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 dni po sebe, je rodič povinný priniesť nové vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave.
       5. Do budovy deti vchádzajú jednotlivo po dezinfekcii rúk s rúškom na tvári. Prosíme dodržiavať rozostupy.
        

       6. V budove sa prezujú a odídu do svojej triedy. Ak ste si už vzali domov prezuvky, nezabudnite si ich priniesť.

       7. Žiak je povinný mať pri sebe 2 rúška (z toho 1 zabalené v hygienickom balení) a papierové jednorazové vreckovky.

       Počas vyučovania žiak rúško nemusí mať na tvári, všade v ostatných vnútorných priestoroch školy je povinný rúško nosiť.

       Žiaci nesmú nadväzovať kontakt so žiakmi z iných skupín, príp. tried.

       8. Ročníky 1. – 4. môžu prísť do školy v čase od 7:00 – 7:50 hod.

       V pondelok 1. 6. 2020 sa bude zisťovať záujem o ranný  ŠKD.

       9. Žiaci 5. ročníka prídu do školy v čase od 7:50 – 8:00 hod.

       10. Vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka bude prebiehať podľa doterajšieho rozvrhu, prípadné úpravy sú v kompetencii triedneho učiteľa. Ich vyučovanie bude končiť 11:25 hod.

       Žiaci, ktorí sa neprihlásili na obedy ani do ŠKD, pôjdu hneď po vyučovaní domov, nezdržiavajú sa v areáli školy.

       Žiaci, ktorí sa prihlásili na obedy a do ŠKD, pôjdu do ŠKD a na obed o 13:00 hod.

       Žiaci, ktorí sa prihlásili len na obedy (nie do ŠKD) pôjdu na obed s triednym učiteľom po skončení vyučovania.

       11. ŠKD bude otvorený do 16:00 hod. Dieťa ho môže opustiť buď samo (s písomným súhlasom rodiča), alebo si poň prídu rodičia. Na dverách budovy budú zverejnené telefónne čísla , na ktoré rodič zavolá a vychovávateľka následne dieťa pustí z ŠKD.

       12. Vyučovanie piatakov bude prebiehať blokovo podľa rozvrhu uverejneného na stránke školy.

       Na obed pôjdu s vyučujúcim po skončení vyučovania.

       13. Na obed sa bude chodiť podľa stanoveného harmonogramu, aby sa dodržali hygienické nariadenia (aby sa deti nemiešali v skupinách a nebolo ich v jedálni nad stanovený počet).

       14. Do priestorov školskej jedálne rodič ani iný príbuzný nesmie vstúpiť.

       15. Dezinfekčné prostriedky zabezpečí škola.

       16. Počas vyučovania v mesiaci jún si deti preopakujú a utvrdia učivo, ktoré sa preberalo dištančne, žiaci počas tohto obdobia nebudú hodnotení známkou. Hodnotiť sa bude len slovne.

       17. Online vzdelávanie pre ročníky 1. – 5. končí, materiály a úlohy pre deti, ktoré nenastúpia do školy v mesiaci jún,  budú posielané cez edupage.

      • viac
    • Oznam pre čitateľov a odberateľov časopisov Friedship a Hello

    • Milí čitatelia!

     To, čo bolo pred nejakým časom nemysliteľné sa v týchto dňoch stáva skutočnosťou. Zvykáme si na iný režim fungovania. Náš bežný život dostal novú podobu. Novú podobu operatívne dostáva aj prístup k aktuálnym číslam časopisu Friendship a Hello!.

     Keďže školy ostávajú zatvorené, nemá zmysel distribuovať aktuálne číslo v tlačenej podobe. Rozhodli sme sa preto sprístupniť jeho digitálnu verziu. Učiteľom anglického jazyka tak poskytujeme nový zdroj inšpirácie, ktorým môžu povzbudiť študentov k samoštúdiu.

     Pripomíname, že v aprílovom čísle sa o koronavíruse nedočítate. V čase prípravy sme o rozsahu tejto témy nemohli tušiť. Napriek tomu – alebo práve preto - sme presvedčení, že jeho obsah bude pre všetkých vás príjemným osviežením.

     Želáme vám všetkým pevné zdravie a užitočné čítanie!

      

     Vaša redakcia

      

     Vaše časopisy na stiahnutie:  

     ONLINE - na stiahnutie Friendship

     Z obsahu vyberáme:

     • DISKUSIA: Drony, Deň Zeme, autizmus
     • OSOBNOSTI: Emma Watson, J.K. Rowling
     • SVIATKY: Veľká noc
     • REÁLIE: Mount Everest, špecifiká anglosaskej kultúry
     • JAZYKOVÉ OKIENKA: slová latinského pôvodu, nepravidelné slovesá

     Ako obvykle sme pripravili k článkom aj aktivity, ktoré si stiahnete na http://www.flp.sk/friendship/activities
     Nahrávky si môžete vypočuť na http://www.flp.sk/friendship/nahravky

     Prajeme vám príjemné čítanie.
     Vaša redakcia Friendship.
      

     ONLINE - na stiahnutie HELLO!

     Niečo z obsahu:

     • jar, Veľká noc a jej tradície vo svete
     • diskusia: ako prekonať hanblivosť
     • téma: Cestovanie – cestovateľské trendy roku 2020, na webe ponúkame aj CLIL aj stolovú hru
     • Deň Zeme – ako sa zmenila Zem za 10 rokov, školské záhrady, na webe ponúkame aj plagát na stiahnutie, aktivitu a ekologické školy
     • problémy s fast fashion
     • ako tráviť čas s priateľmi
     • William Shakespeare, jeho život a dielo
     • Írsko
     • príspevok čitateľky: pudlík – dávame priestor našim čitateľom
     • hudba, súťaže, cvičenia, testy

     Ako obvykle sme pripravili k článkom aj aktivity, ktoré si stiahnete na https://www.flp.sk/hello/activities plus staršie, ktoré vidíte zvýraznené v tomto texte.
     Nahrávky si môžete vypočuť na https://www.flp.sk/hello/hello-nahravky.

     Prajeme vám príjemné čítanie a pekné a zdravé dni.

     Redakcia Hello!

    • Distribúcia časopisu Rebrík - oznam od vydavateľa

    • Dobrý deň,

     ozývame sa Vám v súvislosti s odberom  časopisu Rebrík. Aprílové  číslo sme riadne vydali a smeruje už k čitateľom - niektorí z nich  sa k nemu však reálne nedostanú- Sú najmä tí, ktorí ho odberajú cez farnosti či školy.

     Preto sme zvolili iný spôsob, ako Rebrík môže prísť aj k týmto k čitateľom a zverejnili sme celé aprílové číslo 8 na našej stránke: https://rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/ , kde ho nájdu voľne na stiahnutie. 

     Na stránke farnosti/školy môžete linku zverejniť vo svojich nových oznamoch pre rodičov žiakov Vašej školy  či rodičov detí vo Vašej farnosti.

     Ak to nie je možné, prosíme Vás, pošlite súbor alebo linku na jeho stiahnutie rodičom, ktorých adresy používate, a to s tým, že informáciu môžu poslať ďalším rodinám.

     Po stiahnutí súboru si môžu Rebrík  doma  prečítať, inšpirovať sa niektorými aktivitami alebo si číslo aj vytlačiť...


      Aprílový  Rebrík sme už odoslali a bude Vám doručený v nasledujúcich dňoch. Prosíme Vás, nech ostane na "kôpke" niekde pre budúce chvíle... Situácia sa bude ďalej vyvíjať  a pri  májovom a  júnovom čísle Rebríka budeme opäť zvažovať, ako ďalej postupovať.

     Ďakujeme  Vám za pochopenie a spoluprácu.

      S pozdravom a želaním všetkých milostí potrebných pre život v súčasných nových okolnostiach

     Ing. Brigita Janovičová

    • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení výučby od 30. marca do odvolania

    • Branislav Gröhling
     minister
     Bratislava 26. marca 2020
     Číslo: 2020/10610:1-A1030
     ROZHODNUTIE
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
     a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

     b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,
     c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto
     1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
     1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
     1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
     1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
     2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že
     2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
     2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch
     týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
     2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží
     vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania
     rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
     2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej
     dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného
     lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
     a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne,
     najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
     vyučovania,
     3. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
     riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude
     vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na
     školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl
     zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do
     stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a
     to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
     prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest
     pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020
     a najneskôr do 30. júna 2020,
     4. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
     nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to
     najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny
     pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci
     s riaditeľmi škôl,
     5. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období
     uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia
     mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť
     odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy
     prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo
     pracoviska zamestnávateľa,
     6. záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia
     najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej
     skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo
     forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy,
     pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,
     7. prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych
     týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
     vyučovania,
     d) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy
     internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej
     skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
     e) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov
     základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.
     V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a
     exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád
     realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád,
     ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie
     dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.
     Odôvodnenie:
     Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia
     COVID-19.
     Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením
     verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-
     2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115
     z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
     Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku
     zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
     zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j.
     zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier
     a liečebno-výchovných sanatórií.
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na
     školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
     Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie
     epidemiologickej situácie.
     Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie
     od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a
     školských zariadení.
     Branislav Gröhling, v.r.
     minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

    • Koronavírus - usmernenie MŠVVaŠ SR

    • Vážení rodičia žiakov, žiaci školy, zamestnanci školy,

     v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydáva riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Rajci aktualizované usmernenie k 11. 3. 2020 pre zamestnancov a rodičov žiakov, v súlade s usmernením Ministerstvo školstva SR zo dňa 10. 3. 2020:

     Usmernenie_MSVVS_SR_c.docx

     Koronavirus-Usmernenie_Min_skolstva_SR.pdf

       Dôrazne žiadame žiakov, rodičov, triednych učiteľov a všetkých zamestnancov školy aby:
     1. si zabezpečili pravidelné umývanie rúk. Teplá voda je k dispozícií na týchto miestach:
     2. si umývali ruky v jedálni pred odobratím jedla
     3. si nedezinfikovali ruky netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
     4. rodičia a triedni učitelia denne osobne upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
     5. spolupracovali so zamestnancami školy, ktorí realizujú zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach – v prípade že zistia nedostatok, aby to nahlásili v kancelárii školy
     6. rodičia v súlade s preventívnymi opatreniami zabezpečili svojim deťom tzv hygienický balíček, ktorý obsahuje:
      1. vlastné mydlo, uterák a vreckovky
     7. triedni učitelia zabezpečili pravidelné vetranie miestností

      

     RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

     1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia

     2. s účinnosťou od 10.3. do 24. 3. 2020, tj po dobu 14 kal. dní:

     - všetky školské výlety, exkurzie, duchovné obnovy

     - okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov organizovaných v šk. roku 2019/2020

     - návštevy študentov zo zahraničia  

     - všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami

      

     NARIAĎUJE SA:

     1. dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti....
     2. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

     Dôrazne sa neodporúča:

     • cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),
     • začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

     • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
     • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
     • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
     • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
     • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
     • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

     V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

     • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
     • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
     • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

     Ďalšie informácie nájdete tu:

     Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad u klasickej chrípky sú – teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

     V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALL centrá úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke.

     Kontakty prístupné pre verejnosť

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tel. č.: 0917 222 682, e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline tel. č.: 0905 342 812

      

     S úctou,

                                                                                                                                                    Mgr. Róbert Augustín

    • Nadpis

    • Povinnosti žiakov

     1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia. Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.
     Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.
     2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
     3. V pondelok 1. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vvhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.
     (stiahnuť môžete tu:
      
     Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.docx  
     Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf  )
     4. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 dni po sebe, je rodič povinný priniesť nové vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave.
     5. Do budovy deti vchádzajú jednotlivo po dezinfekcii rúk s rúškom na tvári. Prosíme dodržiavať rozostupy.
     6. V budove sa prezujú a odídu do svojej triedy. Ak ste si už vzali domov prezuvky, nezabudnite si ich priniesť.

     7. Žiak je povinný mať pri sebe 2 rúška (z toho 1 zabalené v hygienickom balení) a papierové jednorazové vreckovky.

     Počas vyučovania žiak rúško nemusí mať na tvári, všade v ostatných vnútorných priestoroch školy je povinný rúško nosiť.

     Žiaci nesmú nadväzovať kontakt so žiakmi z iných skupín, príp. tried.

     8. Ročníky 1. – 4. môžu prísť do školy v čase od 7:00 – 7:50 hod.

     V pondelok 1. 6. 2020 sa bude zisťovať záujem o ranný  ŠKD.

     9. Žiaci 5. ročníka prídu do školy v čase od 7:50 – 8:00 hod.

     10. Vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka bude prebiehať podľa doterajšieho rozvrhu, prípadné úpravy sú v kompetencii triedneho učiteľa. Ich vyučovanie bude končiť 11:25 hod.

     Žiaci, ktorí sa neprihlásili na obedy ani do ŠKD, pôjdu hneď po vyučovaní domov, nezdržiavajú sa v areáli školy.

     Žiaci, ktorí sa prihlásili na obedy a do ŠKD, pôjdu do ŠKD a na obed o 13:00 hod.

     Žiaci, ktorí sa prihlásili len na obedy (nie do ŠKD) pôjdu na obed s triednym učiteľom po skončení vyučovania.

     11. ŠKD bude otvorený do 16:00 hod. Dieťa ho môže opustiť buď samo (s písomným súhlasom rodiča), alebo si poň prídu rodičia. Na dverách budovy budú zverejnené telefónne čísla , na ktoré rodič zavolá a vychovávateľka následne dieťa pustí z ŠKD.

     12. Vyučovanie piatakov bude prebiehať blokovo podľa rozvrhu uverejneného na stránke školy.

     Na obed pôjdu s vyučujúcim po skončení vyučovania.

     13. Na obed sa bude chodiť podľa stanoveného harmonogramu, aby sa dodržali hygienické nariadenia (aby sa deti nemiešali v skupinách a nebolo ich v jedálni nad stanovený počet).

     14. Do priestorov školskej jedálne rodič ani iný príbuzný nesmie vstúpiť.

     15. Dezinfekčné prostriedky zabezpečí škola.

     16. Počas vyučovania v mesiaci jún si deti preopakujú a utvrdia učivo, ktoré sa preberalo dištančne, žiaci počas tohto obdobia nebudú hodnotení známkou. Hodnotiť sa bude len slovne.

     17. Online vzdelávanie pre ročníky 1. – 5. končí, materiály a úlohy pre deti, ktoré nenastúpia do školy v mesiaci jún,  budú posielané cez edupage.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.