• Krúžky

    • Tvoríme pre radosť

     Na krúžku "Tvoríme pre radosť" sa stretávame v piatok v  budove 1. - 4. ročníka na poschodí. Tvoríme rôzne veci, z rôznych materiálov. Deti vyšívajú, na látku, papier... Vyrábame pozdravy, vyšívamé obaly, pracujeme s drôtom, farbami na sklo a tvoríme aj z kartónu.  Máme naraz rpzpracovaných viac  druhov a snažíme sa pracovať tak, aby sme začatú činnosť aj dokončili. Ako sa nám darí, môžete si pozrieť.

     FOTOGALÉRIA