• Žiacka školská rada

    • Od 13. 2. 2019 máme ŽŠR aj na našej škole.

     Žiacka školská rada reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Prichádza s návrhmi na zlepšenie činností v škole aj v rámci mimoškolskej činnosti, aktívne napomáha zlepšovať vzájomné vzťahy v škole.

     V školskom roku 2019/2020 sa konali v jednotlivých triedach nové voľby  členov ŽŠR.

     V rámci ustanovujúceho zasadnutia zástupcovia tried  zvolili predsedu a podpredsedu ŽŠR. 

      

     Predseda: Branislav Dubravka 9. A

     Podpredseda: Adam Filo 8. A

      

     Ostatní členovia ŽŠR: 

     Tadeáš Dubravka 5. A 

     Soňa Trenčanská 5. B

     Barbora Albertová 6. A  

     Šimon Dobeš 7. A 

     Mária Kľučková 8. B

     Ján Dudák 9. B

     Alexandra Zacková 8. A

      

      

     kontakt na predsedu:  dubravka.branko@gmail.com

     kontakt na koordinátora ŽŠR: martina.mikova@katskola.sk

      

     FOTOGALÉRIA