Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Krúžky

Krúžková činnosť

Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2018/2019
                                                                                                        
 

P. č.  Záujmový útvar   Vyučujúci      Deň (Čas)
1. Astronomický    A. Veselovská     štvrtok (14:00-16:00)
2. Atletický    Ing. Ľ. Cesnek  

utorok (15:30-17:30)

3. Dejepisný PhDr. A. Matejková pondelok (13:30-15:30)
4. Florbalový Ing. J. Jasenovec štvrtok (13:30-15:30)
5. Folklórny Z. Halková sobota (od 10:00)
6. Futbalový (1. - 5. ročník) Ľ. Kľučka streda (15:00-17:00)
7. Gymnastika Mgr. J. Mišová pondelok (13:30-15:30)
8. Hravá atletika J. Koledová Žideková pondelok (15:30-17:30)
9. Keramický Mgr. T. Podolanová pondelok (13:00-15:00)
10. Logické hry PaedDr. Ľ. Hoskovcová pondelok (13:30-15:30)
11. Monitor SJL

PhDr. A. Matejková

streda (13:30-15:30)

štvrtok (13:30-15:30)

12.

Monitor MAT

Mgr. E. Čerňanská utorok (13:30-15:30)
štvrtok (13:30-15:30)
13. Počítačovo-tabletový (1. - 4. ročník) Mgr. M. Baďurová streda (13:30-15:30)
14. Počítačový (5. - 9. ročník) Ing. J. Jasenovec pondelok (13:30-15:30)
15. Rozprávkovo-vychádzkový Mgr. M. Rybáriková pondelok (13:30-15:30)
16. Spievajme Pánovi Mgr. A. Joneková pondelok (13:30-15:30)
17. Spoločenský tanec, HIP-HOP M. Veselý piatok (15:00-17:00)
18. Šachový J. Uhlárik štvrtok (15:30-17:30)
19. Tanečný Mgr. R. Augustín piatok (13:30-15:30)
20. Turistický K. Uhlárik sobota (od 09:00)
(každý 2. týždeň)
21. Tvoríme pre radosť Mgr. J. Rybáriková piatok (13:30-15:30)
22. Vybíjaná Mgr. M. Uričová streda (13:30-15:30)