Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Krúžky

Krúžková činnosť

Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2019/2020
                                                                                                        
 

P. č.  Záujmový útvar   Vyučujúci      Deň (Čas)
1. Astronomický    A. Veselovská    

utorok (14:00 - 15:00)

štvrtok (14:00 - 15:00)

2. Atletika/Biatlon D. Cesnek  

utorok (15:30 - 17:30)

3. Basketbalový P. Slyško streda (13:30 - 15:30)
4. Dejepisný PhDr. A. Matejková streda (13:30 - 15:30)
5. Divadelno-tanečný H. Lišková streda (13:00 - 15:00)
6. Florbalový Mgr. R. Augustín piatok (13:30 - 15:30)
7. Folklórny A. Ďurčanská streda (14:00 - 16:00)
8. Futbalový (1. - 5. ročník) Ľ. Kľučka štvrtok (14:30 - 16:30)
9. Keramický Mgr. T. Podolanová streda (13:30 - 15:30)
10. Počítačovo-tabletový (1. - 4. ročník) Mgr. M. Baďurová streda (13:30 - 15:30)
11. Počítačový (5. - 9. ročník) Ing. J. Jasenovec utorok (13:30 - 15:30)
12. Spievajme Pánovi Mgr. A. Joneková streda (13:30 - 15:30)
13. Šachový J. Uhlárik štvrtok (15:30 - 17:30)
14. Šikovné ruky Mgr. E. Majerčíková štvrtok (13:30 - 15:30)
15. Tenisový J. Jarina nedeľa (15:00 - 17:00)
16. Testovanie 9 - MAT Mgr. E. Čerňanská

pondelok (13:30 - 15:30)

štvrtok (13:30 - 15:30)

17. Testovanie 9A - SJL Mgr. M. Uričová utorok (13:30 - 15:30)
18. Testovanie 9B - SJL PhDr. A. Matejková utorok (13:30 - 15:30)
19. Turistický I. K. Uhlárik sobota (od 09:00)
20. Turistický II. RNDr. E. Stanková, PhD. sobota (od 9:00)
21. Tvoríme pre radosť Mgr. J. Rybáriková piatok (13:30-15:30)
22. Včelársky Mgr. M. Mucha utorok (14:00 - 16:00)
23. Vybíjaná Mgr. M. Uričová pondelok (13:30-15:30)