Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza

Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

Adresa pre korešpondenciu:
Biskupský úrad
Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46
011 36 Žilina 1

tel: 041/ 500 22 15
fax: 041/ 500 22 16
e-mail: kuria@dcza.sk

Diecézny školský úrad:
Riaditeľka: Ing. Mgr. Miriam Janegová
Odborná referentka: Iveta Linetová
tel.: 041/ 500 22 15
fax.: 041/ 500 22 16
e-mail: dsu@dcza.sk

web: www.dcza.sk