Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Od 13. 2. 2019 máme ŽŠR aj na našej škole.

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Prichádza s návrhmi na zlepšenie činností v škole aj v rámci mimoškolskej činnosti, aktívne napomáha zlepšovať vzájomné vzťahy v škole.

V rámci ustanovujúceho zasadnutia zástupcovia tried  zvolili predsedu a podpredsedu ŽŠR. 

 

Predseda: Michal Židek 9. A

Podpredseda: Janka Kasmanová, 7. B

 

Ostatní členovia ŽŠR: 

 Filip Andi 5. A 

Timotej Matejko 6. A  

Adam Filo 7. A 

Júlia Mihalcová 8. A 

Alžbeta Martinkovičová 8. A

Ján Dudák 8. B

 Ivan Hodas 9. B

 

kontakt na predsedu:  misko.zidek@gmail.com

kontakt na koordinátora ŽŠR: martina.mikova@katskola.sk

 

FOTOGALÉRIA